วีดีโอ


วีดีโอแนะนำ : ระบบติตามและประเมินผลฯ


วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ : การเสนอหลักสูตรโครงการฯ ปี65  ผ่านระบบ Online
วีดีโอการใช้งานเว็บไซต์ : การติดตามและประเมินผลหลักสูตรโครงการฯ ปี 62-64


วีดีโอย้อนหลัง การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิต บัณฑิตพันธ์ใหม่ (15 พย.65) การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปี พ.ศ. 2565


ลิ้งค์ วีดีโอประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ช่วงเช้า >>>> https://fb.watch/9w0Pov-byY/
ช่วงบ่าย >>>>https://fb.watch/9w0NG6UuZx/