ทีมงานผู้พัฒนาระบบ

ติดต่อ/สอบถามการใช้งานเว็บไซต์ ได้ที่..

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901
                       

 

                       
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
ipanumas@softganz.com
นส.ซูวารี  มอซู
09-5654-4987
syuwari@gmail.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
xxxxx
pongthep.s@gmail.com

พิกัด GPS  ( 7.006433, 100.498991 )
>>แผนที่<<