ชมวีดีโอย้อนหลัง การอบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.

ชมวีดีโอ ย้อนหลัง
งานประชุม/อบรม การใช้งาน ระบบ online เพื่อเสนอโครงการหลักสูตรฯ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สป.อว.
วันที่ 24 พย 2564


ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วในปี 62-64
ช่วงบ่าย - สำหรับมหาวิทยาลัย ที่จะเสนอโครงการหลักสูตรฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ปี 65


cloud_download เอกสารประกอบการประชุม