มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่อยู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 749/1 ถ.ชยางกูร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 4623
มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 59 หมู่ 1 ถนน ปวรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเชียงราย 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1124/1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
มหาวิทยาลัยตาปี 45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 40 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษมกม.242ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 109 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ( หลังสถานีรถไฟไสใหญ่ ) หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ศูนย์กลางนครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถ.ศรีจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์ลำปาง 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210
มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/ 6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด บ้านเหมืองง่า ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (มวกเหล็ก) 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพฯ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา 1854 ถนนบางนาตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
มหาวิทยาลัยเนชั่น 444 ต.พระบาท ถ.วชิรวุธดำเนิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ถนน.แก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตธารแก้ว ถนน.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 693 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
มหาวิทยาลัยภาคกลาง 932/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ต.นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เลขที่ 52
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
มหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  119 หมู่9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 222 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนน ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 95 หมู่1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 1022
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 9 หมู่ 3 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ 167 หมู่ 6 ถ.จรูญลองรัตน์ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ 143 หมู่ 5 บ้านหนองโสน ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76210
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ 57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี – ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์นครนายก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอย รามคำแหง 24 รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร อาคารเทพรัตน์คุรุปการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรินาธิราช
โรงเรียนพยาบาล กรมแพทย์ทหารเรือ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยชุมชน
วิทยาลัยชุมชนกรุงเทพฯ
วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำพู
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 ถ. สาทรใต้
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาส
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 2
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 9
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค1
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค3
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค4
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
สถาบันกันตนา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการบินพลเรือน
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 398 หมู่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 86160
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันวิทยสิริเมธี
สถาบันวิทยสิริเมธี
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
สถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันอาศรมศิลป์