มีการบันทึกวีดีโอ การประชุมเมื่อวันที่ 24 พ.ย.65 ให้ชมย้อนหลังได้หรือเปล่า ?

by sutthiphong @26 พ.ย. 64 13:45 ( IP : 27...150 ) | Tags : ถาม-ตอบ (Q&A)

**ตอบ..มีการบันทึก วีดีโอ สามารถเข้าชมย้อนหลังได้ครับ **


ช่วงเช้า - สำหรับมหาวิทยาลัย  ที่ได้รับงบประมาณและได้ดำเนินการแล้วในปี 62-64ช่วงบ่าย - สำหรับมหาวิทยาลัย  ที่จะเสนอโครงการหลักสูตรฯ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ปี 65


cloud_download เอกสารประกอบการประชุม