มีช่องทางสื่อสาร ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติม ทางใดบ้าง ?

by sutthiphong @1 ธ.ค. 64 11:32 ( IP : 27...150 ) | Tags : ถาม-ตอบ (Q&A)
photo  , 1009x226 pixel , 115,578 bytes.
  1. E-mail : newengineofgrowth@gmail.com
  2. คุยสดผ่าน FB Massenger  (icon อยู่ตรง มุมล่างขวา)
  3. โทร...02-039-5594 & 02-039-5596 & 02-039-5693

  4. จดหมาย..   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
      เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท   เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400